Gegevensbescherming

De tandartspraktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Middels het invullen van dit formulier geeft u aan dat u op de hoogte bent van het feit dat we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe we deze verwerken.

Toestemmingsverklaring

Met het ondertekenen van de toestemmingsverklaring geeft u Tandartspraktijk De Lindehoeve toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. U heeft zich ervan op de hoogte gesteld dat een uitgebreid Privacy Statement te vinden is op de website van de tandartspraktijk.

Uw toestemming omvat mede :

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in uw patiëntendossier;
  2. het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  3. verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling.

 

Akkoord

Ja, ik geef toestemming tot het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld op de website van Tandartspraktijk de Lindehoeve d.d. mei 2018.

[contact-form to=’tandartspraktijkdelindehoeve@gmail.com’ subject=’toestemmingsverklaring via websiteformulier’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Geboortedatum’ type=’tdate’ required=’1’/][contact-field label=’Akkoord’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]