INFORMATIE EN BEHANDELOVEREENKOMST

Voorbereiding

Alvorens over te gaan tot een implantaatplaatsing heeft u samen met de tandarts gewerkt aan een optimale uitgangssituatie van uw gebit. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat in de onderkaak 98-99% van deze implantaten goed vast groeit. Voor de bovenkaak geldt een succespercentage van 94-95%. Het goed vastgroeien van implantaten is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:

– Kwaliteit van het kaakbot
– Hoeveelheid van het kaakbot
– mondhygiëne van de patiënt
– Bacterieflora van de mond
– Kwaliteit van parodontium / tandvlees en omringende weefsels
– Ziekten, zoals bv suikerziekte, afweerstoornissen, etc.
– Medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik
– Overbelasting door tegenoverliggende tanden of kiezen
– Parafuncties, zoals persen, klemmen of knarsen
– Bestraling in hoofd- en/of halsgebied
– Roken
– Het zich al dan niet houden aan geadviseerde therapie.

Voorafgaand aan de behandeling wordt u een vragenlijst gegeven zodat de tandarts bekend is met uw medische anamnese.

Aard van de behandeling

Er zal bij u een implantaatschroef worden geplaatst in de onderkaak/bovenkaak. Neem een half uur voor de ingreep een pijnstiller in, en eventueel de antibiotica volgens voorschrift van de tandarts.

De operatieve ingreep zal onder normale plaatselijke verdoving plaats vinden. De plaatsing zelf duurt over het algemeen niet lang, maar er wordt ruimschoots de tijd genomen zodat de ingreep goed voorbereid en in alle rust plaats vindt.

Na de ingreep bevindt het implantaat zich onder of net boven het tandvlees. Soms zijn er hechtingen aangebracht die na een week verwijderd moeten worden. De implantaten moeten tussen de 2 en 4 maanden in helen (vastgroeien). Tijdens de vervolgbehandeling vindt er pas esthetiekherstel plaats – het plaatsen van de vaste kroon/brug of een uitneembare prothese.

Voorbijgaande ongemakken

Geringe napijn, zwelling en/of een bloeduitstorting (soms ook van de wang en hals) zijn de meest voorkomende ongemakken. U kunt zo nodig iedere 4 uur een pijnstiller innemen: 500 mg tot 1000 mg Paracetamol. Als dit niet afdoende is neemt u om de 2 uur een pijnstiller in (400 mg Ibuprofen om de 4 uur afgewisseld met Paracetamol 500 mg om de 4 uur). Het is over het algemeen niet nodig om langer dan 24 uur deze pijnstilling te gebruiken.

Nabehandeling

Gedurende een dag of 10 mag u de plek waar geïmplanteerd is niet poetsen. U krijgt een advies voor een desinfecterend spoelmiddel mee (Perio-Aid, BlueM of Corsodyl).

Regelmatige controle door de tandarts en mondhygiëniste en optimale mondhygiëne zijn zeer belangrijk. Om de 2 jaar is het maken van een röntgen overzichtsfoto nodig. Mankementen komen dan in een vroeger stadium naar boven.

Complicaties

Uiteraard stellen we alles in het werk om calamiteiten te voorkomen.

  • Symptomen van ontsteking (blijvende kloppende pijn, roodheid, pus, dikke wang) en blijvende gevoelsstoornissen van de tong, lip of kin zijn verschijnselen waarbij u contact opneemt met de (dienstdoende) tandarts.
  • Het kan voorkomen dat een implantaat niet vast groeit. Dit gebeurt uiterst zelden met complicaties. Het implantaat moet dan verwijderd worden en na genezing van het bot wordt bijna altijd een nieuw implantaat geplaatst worden.
  • In zeer uitzonderlijke situaties kan bij implanteren een gevoelszenuw worden beschadigd. Dit geneest in de meeste gevallen geheel na enige tijd.
  • Als gevolg van overbelasting kunnen elementen waarop dicht gebeten wordt breken. Bij kroon- en brugwerk is de kans op breken groter. Dit is meestal eenvoudig te herstellen.
  • Bij uitzonderlijke overbelasting kan het implantaat breken. Het restant dient chirurgisch te worden verwijderd.

Risico's

In 3%-5% van de gevallen wordt een implantaat helaas afgestoten. Dit kan binnen een korte tijd of pas na maanden/jaren gebeuren.

Peri-implantitis (een aandoening vergelijkbaar met parodontale problemen rondom natuurlijke gebitselementen) kan hier een oorzaak van zijn. Roken blijkt van zeer nadelige invloed op het ontstaan ervan. Peri-implantitis is zeer moeilijk te behandelen.

Optimale mondhygiëne en regelmatig professioneel laten reinigen van het gebit met goede bacteriecontrole blijft zeer belangrijk om deze problematiek te voorkomen.

Kosten

U heeft van de tandarts een inschatting van de kosten voor het implantaat gekregen. Deze kosten zijn beraamd conform CTG tarieven. U bent akkoord gegaan met deze beraming.

De tandarts gebruikt de laatste technieken, zoekt met zorg de benodigde materialen uit en heeft zeer nauw contact met de tandtechnieker.

Implantaatmaterialen worden bij herplaatsen door de fabrikant gedurende 10 jaar als garantie vergoed. Soms het aanpassen van behandeling of vervanging van onderdelen noodzakelijk. Hiervoor kunnen, afhankelijk van uw polisvoorwaarden zorgverzekeraar, extra kosten aan verbonden zijn.

  • Tijdens de ingreep kan blijken dat omstandigheden anders zijn. Bijvoorbeeld minder bot of andere ongunstige voorwaarden. Soms is gelijktijdig, of in verdere behandelsessies, extra aanvulling nodig. Reken op meer kosten en bij uitzondering op een langere behandeltijd
  • Wanneer het implantaat wordt afgestoten (3%-5% van de gevallen) is er geen sprake van garantie van het implantaat, abutment of kroon- en brugwerk. Aan het plaatsen van een eventueel nieuw implantaat zijn normale honorarium- en techniekkosten verbonden.
  • Ook op het ontstaan van complicaties zoals bovengenoemd is geen garantie te geven en aan behandeling zijn ook hiervoor vaak extra techniek- en behandelkosten verbonden.

Behandelovereenkomst

Tandarts Bosch plaatst al jaren met uiterste zorg en precisie tandheelkundige implantaten. Desondanks kan het in dus uitzonderingsgevallen voorkomen dat een behandeling niet volgens verwachting verloopt. Daarom wordt een akkoordverklaring gevraagd alvorens de behandeling gestart wordt.

[contact-form][contact-field label=’INFORMATIE EN BEHANDELOVEREENKOMST op de website gelezen en akkoord’ type=’checkbox’ required=’1’/][contact-field label=’Toestemmingsverklaring gegevensbescherming http://www.tandartspraktijkdelindehoeve.nl/toestemmingsverklaring-behandeling/ gelezen en akkoord’ type=’checkbox’ required=’1’/][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Geboortedatum’ type=’date’ required=’1’/][/contact-form]