Kosten van de behandeling

Uw tandarts werkt conform de vastgestelde tarieven van de NZa.

Het staat u altijd vrij een offerte op te vragen. Indien u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg kunt u deze offerte gebruiken om bij uw verzekeraar na te gaan welke kosten (in uw geval c.q. bij uw polis) vergoed worden.

Voor grotere verrichtingen als kroon- en brugwerk en implantaten krijgt u van de tandarts altijd een kostenraming. De kosten van een bepaalde behandeling kunnen natuurlijk per situatie variëren of gedurende de behandeling wijzigen. Dat kan onder meer gebeuren doordat:

  • Er soms meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed einde te brengen.
  • Er niet altijd sprake is van een standaard situatie en meer bijzondere of top preferente zorg verleend zal moeten worden.

Kosten tandtechniek

Uw tandarts werkt nauw samen met verschillende tandtechnische laboratoria. In de keuze van de verschillende materialen bij behandelingen (waarbij materiaal- en techniekkosten dus een rol spelen) vindt altijd overleg met de patiënt plaats.

Middels onderstaande prijslijsten kunt u zich informeren over de kosten van tandtechniek:

 

Betalingsvoorwaarden

De door de tandartspraktijk in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.

U wordt verzocht uw behandeling onder de €300 direct te voldoen per pin / chip / creditcard*. Bij iedere betaling krijgt u een nota mee, welke u in kunt dienen bij de zorgverzekeraar (als u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg). U krijgt de pin-bon mee en de nota wordt u direct gemaild.

Bij uitzondering kunt u uw rekening per automatische machtiging betalen. Automatische machtigingen worden door de bank van uw tandarts verwerkt rond de 1e van iedere nieuwe maand.

Bij verhindering dient uw uw afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te zeggen. Voor niet nagekomen afspraken wordt een no-show tarief gehanteerd.


* Het opmaken van de rekening aan het einde van een behandeling is een inefficiënte manier om het betaalverkeer te beheersen, zowel voor uw tandarts als mogelijk voor u zelf (deelbedragen lopen ongecontroleerd op). Daarom zal meestal per bezoek aan de tandarts een nota worden uitgedraaid. Deze nota kan dus een deel van de totale behandeling betreffen.

Betalingsvoorwaarden MediCas