no-showsZiekenhuizen, maar ook steeds meer hulpverleners zien zich genoodzaakt een zogenaamd no-show tarief te hanteren. Het komt steeds vaker voor dat cliënten onaangekondigd niet op hun afspraken verschijnen. Deze tijd had dan door een andere cliënt ingevuld kunnen worden. Zeker bij het bestaan van wachttijden is dit erg vervelend.

Ook uw tandarts hanteert een dergelijk tarief indien u nalaat om een afspraak 24 uur van tevoren af te bellen. Dan ontvangt u  een nota om enigszins de verloren tijd te compenseren.

Indien u een nota ontvangt voor een afspraak die u niet bent nagekomen, moet u deze zelf betalen. Uw  ziektekostenverzekeraar vergoedt deze nota niet. De tandarts vraagt u dan ook dringend uw afspraak goed te noteren zodat er geen misverstanden ontstaan en u ook geen nota ontvangt voor een niet nagekomen afspraak.

Uw tandarts heeft een wachtlijst met patiënten die graag door hem behandeld willen worden. Bij herhaaldelijk verzuim behoudt uw tandarts zich het recht om u niet meer in behandeling te nemen.