berichten

Laatste nieuws

(on)tevredenheid

U wordt uitgenodigd een online patiënttevredenheidsformulier in te vullen. Met de resultaten ervan kan uw tandarts zijn beleid en handelswijze aanscherpen. De enquête is natuurlijk volstrekt anoniem. Het kan voorkomen …

tarieven 2022

Nederlandse Zorgauthoriteit De NZa heeft de mondzorgtarieven voor 2022 aangepast waarmee deze in 2022 stijgen met 2,37%. Voor implantologie is de stijging nu 2,38% en voor orthodontie 2,28%. Meer informatie …

tarieven 2021

De tarieven voor de tandheelkunde stijgen per 1 januari 2021 met 3,4 procent en voor orthodontie met 3,2 procent. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Ook heeft de …

Update coronavirus

Laatste nieuws   Voor alle bezoeken geldt: mits u geen koorts of keelpijn heeft, geen geur- of smaakverlies, niet hoest en ook geen huisgenoten heeft met deze verschijnselen. In verband …