berichten

Laatste nieuws

(on)tevredenheid

U wordt uitgenodigd een online patiënttevredenheidsformulier in te vullen. Met de resultaten ervan kan uw tandarts zijn beleid en handelswijze aanscherpen. De enquête is natuurlijk volstrekt anoniem. Het kan voorkomen …

Update coronavirus

Bereikbaarheid praktijk Spoed In geval van spoed (trauma, heftige pijn, ontstekingen e.d.) wordt tandheelkundige zorg verleend. Binnen kantoortijden bereikt u de praktijk op 071 – 5615342 of op het spoednummer …

tarieven 2020

Bekijk hier de (maximale) tarieven van 2020 die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.

tarieven 2019

 De NZa heeft de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekendgemaakt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn hier te lezen.