berichten

Laatste nieuws

(on)tevredenheid

U wordt uitgenodigd een online patiënttevredenheidsformulier in te vullen. Met de resultaten ervan kan uw tandarts zijn beleid en handelswijze aanscherpen. De enquête is natuurlijk volstrekt anoniem. Het kan voorkomen …

Update coronavirus

Update 28 april: Vanaf 4 mei worden ook de reeds gemaakte periodieke afspraken weer opgepakt, zij het in een rustiger schema. Zie de contactpagina voor bereikbaarheid van de praktijk. Let …

tarieven 2020

Bekijk hier de (maximale) tarieven van 2020 die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.

tarieven 2019

 De NZa heeft de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekendgemaakt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn hier te lezen.