Update coronavirus

Vanaf 4 mei worden ook de reeds gemaakte periodieke afspraken weer opgepakt, zij het in een rustiger schema. Zie de contactpagina voor bereikbaarheid van de praktijk. Let wel, voor alle …

(on)tevredenheid

U wordt uitgenodigd een online patiënttevredenheidsformulier in te vullen. Met de resultaten ervan kan uw tandarts zijn beleid en handelswijze aanscherpen. De enquête is natuurlijk volstrekt anoniem. Het kan voorkomen …

jong geleerd..

Neem uw kleintje gerust mee bij een controle bezoek aan de tandarts. Op een speelse manier leert hij/zij kennis maken met de praktijk. 

mondhygiëniste

Graag wil ik u informeren dat ik per 1 juli 2016 als zelfstandig mondhygiëniste verbonden ben aan de Tandartspraktijk de Lindehoeve. In dit bericht wil ik me graag aan u …

infectiepreventie

2013 was een jaar van richtlijnen Infectiepreventie. Er zijn protocollen geformuleerd en geïmplementeerd, waardoor ook deze solopraktijk volledig voldoet aan de Wet Infectiepreventie. Omdat ik aan den lijve ondervonden heb …