(on)tevredenheid

U wordt uitgenodigd een online patiënttevredenheidsformulier in te vullen.

Met de resultaten ervan kan uw tandarts zijn beleid en handelswijze aanscherpen. De enquête is natuurlijk volstrekt anoniem.

Het kan voorkomen dat u vindt uw tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Meestal lost dit al veel op. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

De tandarts is lid van een beroepsvereniging; dit betekent dat u gebruik kunt maken van een klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

U kunt uw probleem aan de ANT voorleggen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *